Zalecenie dotyczące sposobu przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków RPO WM

14.04.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że na stronie IZ RPO zamieszczone zostało zalecenie dotyczące sposobu przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków RPO WM zgodnie z Poradnikiem przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe.

link do informacji:
http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/przygotowanie-inwestycji-z-uwzglednienie-zmian-klimatu–ich-lagodzenia-i-przystosowania-do-tych-zmian-oraz-odpornosci-na-kleski-zywiolowe