Kolejny projekt z dofinansowaniem w ramach ZIT

01.06.2016

Przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Gminy Miejskiej Kraków podpisali kolejną umowę w sprawie dofinansowania dla inwestycji realizowanej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt „Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną” otrzyma z nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) prawie 23,8 mln zł, co stanowi 85 proc. kwalifikowanych kosztów inwestycji. Wartość całego projektu to ponad 28,7 mln zł. Głównym celem jest ograniczenie liczby samochodów wjeżdżających do Krakowa oraz zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego poprzez zwiększenie dostępności Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

W ramach podpisanej umowy na dofinansowanie między Województwem Małopolskim, a Krakowem zostanie wybudowany zupełnie nowy przestanek kolejowy w sąsiedztwie Centrum Jana Pawła II oraz Parku Handlowego Zakopianka. Projekt obejmuje również budowę:

  • dwóch kładek dla pieszych z windami dla osób z ograniczoną mobilnością,
  • parkingu samochodowego dla osób niepełnosprawnych,
  • chodników i ciągu pieszo–rowerowego oraz parkingu dla rowerów.

Przedsięwzięcie to będzie stanowić ważny węzeł przesiadkowy na mapie miasta i ułatwi dojazd pociągiem z gmin położonych na południe od Krakowa. Z nowego przystanku będą mogli skorzystać pielgrzymi przybywający tłumnie do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz Centrum Jana Pawła II. Inwestycja ma być udostępniona do pasażerów już na Światowe Dni Młodzieży odbywające się w Krakowie w ostatnim tygodniu lipca.