Warsztaty nt. transportu publicznego w obszarze Metropolii Krakowskiej

07.06.2016

20160602_171722W dniach 2-3 czerwca br. w Tarnowie odbyły się Warsztaty strategiczne, pn. Integracja transportu publicznego w obszarze Metropolii Krakowskiej, zorganizowane przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Krakowska oraz przedstawiciele PKP PLK S.A., GDDKiA, Kolei Małopolskich Sp. z o.o., Zarządu Dróg Wojewódzkich, Powiatu Krakowskiego, Powiatu Wielickiego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A., Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce.

Podczas warsztatów dokonano identyfikacji inwestycji transportowych w obszarze Metropolii Krakowskiej oraz obszarów problemowych wymagających uzgodnień i/lub korekt. Przedstawiciele gmin opisywali kwestie mobilności mieszkańców poszczególnych gmin oraz wskazywali potencjalne rozwiązania, które mogłyby te problemy rozwiązać np. lokalizacja P&R czy przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Rozwiązania te miałyby się przyczynić do usprawnienia dojazdu mieszkańców gmin, zlokalizowanych wokół Krakowa, do centrum miasta, z wyłączeniem indywidualnego ruchu samochodowego i busowego. O możliwościach wsparcia takich działań wypowiadali się przedstawiciele jednostek odpowiedzialnych za transport zbiorowy w Krakowie i jego okolicach.

20160602_171757

Istotnym elementem warsztatów była również kwestia funkcjonowania Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej i jej integracji z systemem działającym w Krakowie.

Warsztaty zakończyły się wstępnym ustaleniem strategicznych kierunków działań na rzecz integracji transportu publicznego w obszarze Metropolii Krakowskiej.