Zakończenie naboru RPMP.09.02.02-IP.01-12-011

06.06.2016

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.2.2. USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – ZIT (Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych) – konkurs nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-011/16.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informują, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-011/16 wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 16 822 879,06 zł, co stanowi 58,19% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Lp. Nr wniosku Nazwa Wnioskodawcy
1 RPMP.09.02.02-12-0194/16 Gmina Miejska Kraków/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
2 RPMP.09.02.02-12-0200/16 Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego ( Siostry Pallotynki ) Prowincja Polska
3 RPMP.09.02.02-12-0202/16 Agnieszka Filipowska – Suchan Auditqas
4 RPMP.09.02.02-12-0204/16 Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
5 RPMP.09.02.02-12-0205/16 Serdeczna Troska Sp. z o.o.

FEPR-malopolska-C