Spotkanie z gminami nt. błękitnego węgla.

07.07.2016

W dniu 6 lipca br. odbyło się spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska ws. propozycji rozwiązań, których zastosowanie przyczyni się do obniżenia niskiej emisji w gminach członkowskich Stowarzyszenia.

W  pierwszej części spotkania uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, firmy Polchar Sp. z o.o. oraz przedstawiciele gmin członkowskich Stowarzyszenia. W/w firmy, w ramach Generatora Koncepcji Ekologicznych GEKON zakończyły realizację dwuletniego projektu pod nazwą: Badania nad innowacyjnym, niskoemisyjnym paliwem bezdymnym, a efektem tego projektu jest niskoemisyjne paliwo węglowe. Niskoemisyjne paliwo, tzw. błękitny węgiel, to przetworzony termicznie (częściowo odgazowany) węgiel, którego bez problemów można używać w starego typu piecach, kotłach węglowych, piecokuchniach czy piecu kaflowym, jakich  zinwentaryzowano w podkrakowskich gminach ok. 42 tys. Błękitny węgiel przez uszlachetnianie termiczne ma wyższą wartość opałową od normalnego węgla oraz ma wielokrotnie niższe parametry emisyjne. Paliwo było testowane w 5 miejscowościach południowej Polski, a wyniki tych testów zostały przedstawione na spotkaniu.

W drugiej części spotkania przedstawiciele organizacji „Rybnik bez dymu”, których głównym celem jest propagowanie idei czystego i ekologicznego spalania węgla oraz innych paliw stałych w domowych kotłowniach, udowodnili, że zwykły węgiel, ale właściwie spalany nawet w starym piecu, może zachowywać się diametralnie inaczej, emitując znacznie mniej zanieczyszczeń do powietrza.