Szkolenie dot. wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ – sektor energetyki

31.08.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o możliwości uczestnictwa  w organizowanej przez Ministerstwo Energii – Instytucję Pośredniczącą I i VII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko trzeciej edycji szkoleń na temat zasad aplikowania o środki, wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz możliwości uzyskania wsparcia w ramach Programu Infrastruktura  i Środowisko  – sektor energetyka.

Szkolenie odbędzie się w dniu 5 września br. w Warszawie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów I i VII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko:

  • przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych, prowadzących działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego,
  • przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej,
  • przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych,
  • przedsiębiorców,
  • państwowych jednostek budżetowych,
  • jednostek samorządu terytorialnego oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych.

Program szkolenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: