Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy Koncepcji integracji systemów transportowych na terenie KrOF

20.09.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY

KONCEPCJI INTEGRACJI SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE KrOF

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania, została wybrana firma:

ALTRANS Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu, ul. J. Lea 114, 30-133 Kraków

Uzasadnienie wyboru:
Wyłoniona w/w firma spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w zapytaniu ofertowym i przedstawiła najkorzystniejszą ofertę względem zawartych w zapytaniu kryteriów.

Pomoc techniczna

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.