Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy opracowania pn. : Rekomendacje dotyczące wdrożenia systemu zarządzania energią w budynkach będących we władaniu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

20.09.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY OPRACOWANIA PN.: REKOMENDACJE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W BUDYNKACH BĘDĄCYCH WE WŁADANIU GMIN TWORZĄCYCH STOWARZYSZENIE METROPOLIA KRAKOWSKA

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.

Pomoc techniczna

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.