Ogólnopolskie spotkanie dot. wdrażania Strategii ZIT

09.09.2016

dsc_0014W dniu 9 września br. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska odbyło się spotkanie warsztatowe przedstawicieli związków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) dotyczące wdrażania Strategii ZIT w Polsce.

Uczestnicy spotkania wypowiadali się na temat problemów oraz wyzwań związanych z realizacją zadań przewidzianych w strategiach oraz na temat zrealizowanych działań.

Zgodnie z zapisami umowy partnerstwa (rozdz. 3.1.2), oprócz wdrażania Strategii ZIT, związki ZIT oraz RIT powinny również podejmować „działania dotyczące budowania kultury partnerstwa i poprawy koordynacji zarządzania na miejskich obszarach funkcjonalnych tak, aby rozwiązywane były wspólne problemy” (np. dostęp do usług dla mieszkańców, przedsiębiorców czy efektywne wykorzystywanie zasobów). Uzupełnieniem tego są działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w zakresie umacniania działań partnerskich w  miejskich obszarach funkcjonalnych i budowania trwałej współpracy pomiędzy partnerami z jednostek samorządu terytorialnego, realizującymi projekty na terenie miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi .

Pomoc techniczna