Zakończenie naboru wniosków o dofinasowanie, złożonych w ramach Poddziałania 10.2.1

22.09.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o zakończeniu naboru wniosków o dofinasowanie, złożonych w ramach Poddziałania 10.2.1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – ZIT (Typ projektu: A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami) – konkurs nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-028/16.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 informują, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-028/16 wpłynęło 13 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 45 485 288,69 zł, co stanowi 131% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Lp. Nr wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł Projektu
1. RPMP.10.02.01-12-0223/16 Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków Centrum Kompetencji Zawodowych Branży Informatycznej  
2. RPMP.10.02.01-12-0228/16 Powiat Krakowski Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Czernichowie
 
3. RPMP.10.02.01-12-0229/16 Powiat Krakowski Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie  
4. RPMP.10.02.01-12-0241/16 Powiat Wielicki Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim  
5. RPMP.10.02.01-12-0248/16 Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „CHEMOBUDOWA -KRAKÓW” Spółka Akcyjna Centrum Kompetencji Zawodowych CHEMOBUDOWA  
6. RPMP.10.02.01-12-0249/16 Gmina Miejska Kraków Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B)
w Gminie Miejskiej Kraków
 
7. RPMP.10.02.01-12-0250/16 Gmina Miejska Kraków Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M)
w Gminie Miejskiej Kraków
 
8. RPMP.10.02.01-12-0251/16 Gmina Miejska Kraków Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków  
9. RPMP.10.02.01-12-0252/16 Gmina Miejska Kraków Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków  
10. RPMP.10.02.01-12-0253/16 Gmina Miejska Kraków Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków  
11. RPMP.10.02.01-12-0254/16 Gmina Miejska Kraków Centrum Kompetencji Zawodowych w branży rolniczo-leśnej
z ochroną środowiska (R) w Gminie Miejskiej Kraków
 
12. RPMP.10.02.01-12-0256/16 SYNOPTICON Grzegorz Krauzowicz Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji przez osoby biorące udział  kształceniu zawodowym oraz wyposażenie pracowni w celu odzwierciedlania naturalnych warunków pracy  
13. RPMP.10.02.01-12-0264/16 TEB Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze zawodów związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną

FEPR-malopolska-C