Lista wniosków o dofinansowanie zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-028/16 Poddziałanie 10.2.1 kształcenie zawodowe uczniów – ZIT

24.10.2016

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ
W RAMACH KONKURSU NR RPMP.10.02.01-IP.01-12-028/16
PODDZIAŁANIE 10.2.1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – ZIT

Typ projektu:

  1.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych
  2. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami

Zakończony  został  etap  oceny  formalnej  wniosków  o  dofinansowanie  projektów  złożonych
w ramach Poddziałania 10.2.1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – ZIT
konkurs nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-028/16.

W  ramach  naboru  dokonano oceny formalnej  13  wniosków. Wszystkie 13 wniosków  spełniło  kryteria  oceny formalnej  (uzyskały  pozytywny  wynik oceny formalnej) i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.
Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 45 267 101,24 zł,
co stanowi 130% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.
Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej.

Lp. Nr wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł Projektu Status wniosku po ocenie formalnej
1. RPMP.10.02.01-12-0223/16 Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków Centrum Kompetencji Zawodowych Branży Elektryczno-Elektronicznej (E) POPRAWNY
2. RPMP.10.02.01-12-0228/16 Powiat Krakowski Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Czernichowie
POPRAWNY
3. RPMP.10.02.01-12-0229/16 Powiat Krakowski Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie POPRAWNY
4. RPMP.10.02.01-12-0241/16 Powiat Wielicki Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim POPRAWNY
5. RPMP.10.02.01-12-0248/16 Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „CHEMOBUDOWA -KRAKÓW” Spółka Akcyjna Centrum Kompetencji Zawodowych CHEMOBUDOWA POPRAWNY
6. RPMP.10.02.01-12-0249/16 Gmina Miejska Kraków Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B)
w Gminie Miejskiej Kraków
POPRAWNY
7. RPMP.10.02.01-12-0250/16 Gmina Miejska Kraków Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M)
w Gminie Miejskiej Kraków
POPRAWNY
8. RPMP.10.02.01-12-0251/16 Gmina Miejska Kraków Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków POPRAWNY
9. RPMP.10.02.01-12-0252/16 Gmina Miejska Kraków Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków POPRAWNY
10. RPMP.10.02.01-12-0253/16 Gmina Miejska Kraków Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków POPRAWNY
11. RPMP.10.02.01-12-0254/16 Gmina Miejska Kraków Centrum Kompetencji Zawodowych w branży rolniczo-leśnej
z ochroną środowiska (R) w Gminie Miejskiej Kraków
POPRAWNY
12. RPMP.10.02.01-12-0256/16 SYNOPTICON Grzegorz Krauzowicz Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji przez osoby biorące udział  kształceniu zawodowym oraz wyposażenie pracowni w celu odzwierciedlania naturalnych warunków pracy POPRAWNY
13. RPMP.10.02.01-12-0264/16 TEB Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze zawodów związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną POPRAWNY

fepr-malopolska-c-1