Informacja o wniesieniu petycji

14.11.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195) informuje, że do Stowarzyszenia wniesiono petycję w przedmiocie zapoznania się z treścią opublikowanego  „Kodeksu Przeciwdziałania Uciążliwości Zapachowej” pod kątem analizy wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Termin wniesienia petycji: 12.11.2016r.

Planowany termin załatwienia petycji: 2.12.2016r., nie póżniej jednak niż 3 miesiące od dnia złożenia petycji -zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach

Załącznik do pobrania: Petycja zanonimizowana

Załącznik pdf został zanonimizowany – nastąpiło wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.