Lista projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu: C.

07.11.2016

Lista projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT (Typ projektu C – wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej).

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego 3 listopada 2016 roku Uchwałą nr 1624/16 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT (Typ projektu C – wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej).

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy zostaną przesłane w indywidualnym piśmie do Wnioskodawcy, którego projekt znajduje się na liście rankingowej.

Do pobrania:

Lista projektów wybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów

Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-035/16.

źródło: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-9-2-2–uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa—zit—rpmp-09-02-02-ip-01-12-035-16#wyniki-193

Uchwała NWZC SMK nr11 III 2016 – lista rpmp-09-02-02-ip-01-12-03516

Załącznik do Uchwały NWZC SMK nr11 III 2016 – lista rpmp-09-02-02-ip-01-12-03516

pr-efs-malopolska