INFORMACJA O WYNIKU WYBORU WYKONAWCY USŁUGI POLEGAJACEJ NA OBSŁUDZE INFORMATYCZNEJ STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

15.12.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

DOTYCZĄCEGO USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA OBSŁUDZE INFORMATYCZNEJ STOWARZYSZENIA.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy usługi polegającej na obsłudze informatycznej Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, została wybrana firma:

MG KOMPUTER Maciej Gałka, Zagacie 87, 32-070 Czernichów

Uzasadnienie wyboru:
Wyłoniona w/w firma spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w zapytaniu ofertowym i przedstawiła najkorzystniejszą ofertę względem zawartych w zapytaniu kryteriów.

Pomoc techniczna

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.