Wyniki naboru na stanowisko pracownika merytorycznego

30.12.2016

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA 2 WOLNE STANOWISKA PRACOWNICZE
W  BIURZE STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

PRACOWNIK MERYTORYCZNY – 2 ETATY
(nazwa stanowiska)

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru
na  w/w. stanowiska zostali wybrani:

Pani Julita Ewert

Pani Maria Piątkowska

Uzasadnienie wyboru:

Wyłonione w/w osoby spełniły wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko pracownika merytorycznego. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej osoby te wykazały się wymaganą wiedzą i uzyskały największą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.