Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT

31.01.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 123/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

Zmiany w powyższym dokumencie wynikają z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WM
w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, co skutkuje zwiększeniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach danego konkursu.

Poniżej, w plikach do pobrania:
Wykaz zmian w Regulaminie konkursu
UCHWAŁA Nr 123/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 31 stycznia 2017 roku – Zmiana kwoty 10.2.1
pr-efs-malopolska