Lista Projektów – konkurs dla Poddziałania 10.2.1 typ A oraz B przyjęta

21.02.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego 21 lutego 2017 roku Uchwałą nr 239/17 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, Typ projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

Poniżej w plikach do pobrania:

Lista projektów wybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów

pr-efs-malopolska