Zakończenie naboru dla Poddziałania 10.1.1. Wychowanie Przedszkolne – ZIT

28.02.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 10.1.1 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – ZIT (Typ projektu: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami; B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami) – konkurs nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 wpłynęło 68 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 64 734 542,92 zł co stanowi 597,91 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków:

10.1.1_Lista Wnioskodawców_EKSPERCI

pr-efs-malopolska