Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

10.02.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd  Województwa  Małopolskiego  uchwałą nr 179/17 w  dniu  9  lutego br.  przyjął zmianę Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 .

Dokument wraz z załącznikami i wykazem zmian – jest dostępny na stronie RPO WM pod adresem:

http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego

FEPR-malopolska-C