INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOT. WYBORY WYKONAWCY USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACI WIZYTY STUDYJNEJ DO METROPOLE NICE CÔTE d’AZUR

24.03.2017

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI WIZYTY STUDYJNEJ W TERMINIE 24.04 – 27.04.2017R. DO NICEI DLA PRZEDSTAWICIELI GMIN CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA, MAJĄCEJ NA CELU ZAPOZNANIE UCZESTNIKÓW Z DOBRYMI PRAKTYKAMI W ZAKRESIE TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA  „METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR”

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku postępowania  została wybrana firma:

Biuro Podróży Bison Tours Piotr Heriasz, ul. Stefana Batorego 39A, 32-005 Niepołomice

Uzasadnienie wyboru:
Wyłoniona w/w firma spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w zapytaniu ofertowym i przedstawiła najkorzystniejszą ofertę względem zawartych w zapytaniu kryteriów.