Wyniki naboru na stanowisko: Dyrektor Biura Zarządu

08.03.2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


NA STANOWISKO DYREKTOR BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

(nazwa stanowiska)

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania

w sprawie naboru
na  w/w. stanowisko został wybrany:

Pan Daniel Wrzoszczyk

Uzasadnienie wyboru:

Wyłoniony w/w kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się wymaganą wiedzą i uzyskał największą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.