Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

15.05.2017

Stowarzyseznie Metropolia Krakowska informuje, że Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej ogłosiła Konkurs „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”

Jest on adresowany do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ma na celu wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 23 maja 2017 r. na adres e-mail: rozwoj.gospodarczy@umwm.pl.
Zgłoszenia zostaną przekazane do etapu krajowego. Spośród nich komisja powołana przez Ministerstwo Rozwoju wybierze projekty, które będą reprezentować Polskę w etapie europejskim.
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w listopadzie 2017 r.
Kontakt w sprawie zgłoszeń
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego
Zespół ds. Współpracy Gospodarczej
tel. 12 63 03 264
e-mail: rozwoj.gospodarczy@umwm.pl
Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się na stronie internetowej: http://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/power/wiadomosci/zdobadz-tytul-europejskiego-lidera-w-promowaniu-przedsiebiorczosci oraz http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards_pl