Wynik naboru na stanowisko Asystenta w Biurze Zarządu SMK

31.05.2017

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE
W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

ASYSTENT – 1 ETAT
(nazwa stanowiska)

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru
na  w/w. stanowisko została wybrana:

Pani Karolina Romańska

Uzasadnienie wyboru:

Wyłoniona w/w osoba spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Asystenta w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej osoba ta wykazała się wymaganą wiedzą i uzyskała największą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.Pomoc techniczna