Zmiana Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym

10.05.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 9 maja 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 697/17 zmienił Regulamin przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym oraz niektóre załączniki do Regulaminu, tj.:

  • Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu,
  • Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu,
  • Załącznik nr 3a Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM),
  • Załącznik nr 4 Regulamin KOP,
  • Załącznik nr 5a Umowa o dofinansowanie Projektu,
  • Załącznik nr 5b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz z załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
  • Załącznik nr 6 Katalog definicji wskaźników dla trybu pozakonkursowego.

Zmiany dotyczą dostosowania dokumentacji do obowiązujących przepisów i doprecyzowania niektórych zapisów, a także aktualizacji załączników.

żródło: Serwis Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego

FEPR-malopolska-C