Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

04.05.2017

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd  Województwa  Małopolskiego  uchwałą nr 686/17 w dn. 4 maja 2017 r. przyjął zmianę Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 .
Dokument wraz z załącznikami i wykazem zmian – jest dostępny na stronie RPO WM pod adresem:
http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/zmiana-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-04042017
FEPR-malopolska-C

PrintFriendly and PDF