Umowa partnerska dotycząca budowy nowego wiaduktu w Batowicach – ważnej inwestycji dla układu komunikacyjnego północnej części Krakowa.

13.06.2017

DSC_0019W Dniu 13 czerwca br. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król oraz Wicestarosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka i Członek Zarządu Powiatu w Krakowie Arkadiusz  Wrzoszczyk podpisali umowę partnerską w sprawie ustalenia zasad przygotowania, realizacji i finansowania projektu pn. Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z droga powiatową 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego planowanego do realizacji w ramach poddziałania 7.1.2 Drogi Subregionalne – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-202.

Projekt realizowany jest w partnerstwie w skład, którego wchodzą: Gmina Zielonki (lider projektu), Gmina Miejska Kraków, Powiat Krakowski . Całkowita wartość projektu to ponad 18,31 mln zł z czego dofinansowanie ze środków funduszy europejskich wyniesie 5,88 mln zł. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na listopad 2017 natomiast oddanie do użytkowania powinno nastąpić do końca 2018 r.

MAPKAProjekt jest jednym z kilkudziesięciu przedsięwzięć służących poprawie dostępności komunikacyjnej Metropolii Krakowskiej realizowanym w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Strategia ZIT wdrażana jest przez 15 gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, w ramach Strategii ZIT planowane jest między innymi wybudowanie do końca 2021 r. ponad 20 parkingów P+R, przebudowanie 17 km lokalnych dróg dojazdowych łączących Kraków z gminami ościennymi oraz wybudowanie około 100 km ścieżek rowerowych.

Projekt zakłada budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 8 miedzy Krakowem, a Batowicami w Gminie Zielonki. Wiadukt będzie miał około 60 m długości i dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Po obu stronach zostaną zbudowane ronda turbinowe co jeszcze bardziej usprawni ruch. Nowa konstrukcja zostanie umiejscowiona w ciągu ulicy Piasta Kołodzieja, około 550 m na wchód od starego wiaduktu.  Obecny przejazd,
ze względu na swoją szerokość, pozwala jedynie na prowadzenie ruchu wahadłowego. Generuje to duże korki, zwłaszcza w godzinach szczytu. Po stronie gminy Zielonki powstanie również nowa droga i rondo umożliwiające połączenie z drogą powiatową nr 2156K.
Inwestycja znacznie usprawni komunikację pomiędzy Krakowem, a gminami Zielonki, Michałowice i Kocmyrzów-Luborzyca. Ma również kompleksowy charakter, gdyż ułatwi podróż nie tylko kierowcom ale także użytkownikom komunikacji miejskiej oraz pieszym i rowerzystom. Wzdłuż wiaduktu i drogi powstaną chodniki oraz drogi dla rowerów. Wiadukt umożliwi również dotarcie do planowanego w sąsiedztwie zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Os. Piastów. W ramach węzła powstanie parking P+R, nowy przystanek kolejowy oraz zostanie przedłużona linia tramwajowa.
rpo_efrr_kolor