Nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej z podpisem prezydenta

26.07.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Rada Ministrów w dniu 30 maja br. przyjęła nowelizację ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
7 i 14 lipca została wyrażona zgoda Sejmu i Senatu
24 lipca ustawę podpisał Prezydent.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Szczegóły można znaleźć na stronie:  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Nowelizacja-tzw-ustawy-wdrozeniowej-z-podpisem-prezydenta