ZMIANA Podręcznika kwalifikowania wydatków RPO WM 2014 – 2020

10.07.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1089/17 z dnia 4 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wprowadził zmianę Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WM 2014 -2020.
Zmieniony dokument dostępny jest  pod  adresem:
http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/podrecznik-kwalifikowania-wydatkow-rpo-wm
Dokument obowiązuje od dnia 5.07.2017, tj. od dnia publikacji komunikatu IZ RPO WM w sprawie zmiany Podręcznika kwalifikowania wydatków.
FEPR-malopolska-C