Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

12.07.2017

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd  Województwa  Małopolskiego  uchwałą nr 1119/17 w dn. 11 lipca 2017 r. przyjął zmianę Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 .
Dokument wraz z załącznikami i wykazem zmian – jest dostępny na stronie RPO WM pod adresem:
http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego

FEPR-malopolska-C