Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020

28.08.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 23 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” opublikowany został Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów  o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (wersja 1.18).

Zmieniona treść Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jest stosowana od dnia ogłoszenia komunikatu.

Aktualna wersja dokumentu wraz z załącznikami została opublikowana w zakładce Prawo i dokumenty

źródło: http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/#/domyslne=1

www.dreamsart.pl