Ważna zmiana przy doręczaniu pism i dokumentów

21.08.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o ważnej zmianie w zakresie doręczania pism i dokumentów – od 2 września 2017 r. przestają obowiązywać przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego dotyczące doręczeń w zakresie postępowań ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
We wszystkich konkursach ogłaszanych po 2 września 2017 r. obowiązywać będą sztywne terminy, stosowane w przypadku usuwania braków w zakresie wymogów formalnych, składania wyjaśnień i uzupełnień oraz poprawy oczywistych pomyłek – termin na wniesienie uzupełnień będzie liczył się od dnia następnego po dniu wysłania w systemie e-RPO wezwania przez IOK.
Zmiana ta nie dotyczy informacji o zakończeniu oceny danego projektu, w tym informacji o negatywnej ocenie.
Źródło informacji: http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/wazna-zmiana-przy-doreczaniu-pism-i-dokumentow