Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

14.09.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 13 września 2017 r. wiceminister rozwoju, Witold Słowik, zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.19)

Aktualna wersja dokumentu wraz z załącznikami została opublikowana w zakładce: prawo i dokumenty.

www.dreamsart.pl