Zakończenie naboru wniosków o dofinasowanie – Poddziałanie 9.2.2 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – ZIT Typ projektu A i B

07.09.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.2.2 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – ZIT Typ projektu A – działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B – wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych – nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-061/17.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości poinformowało, że w odpowiedzi na konkurs nr 09.02.02-IP.01-12-061/17 wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 43 024 396,67 zł co stanowi 157% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków:

Lp. Numer wniosku Beneficjent Tytuł projektu
1 RPMP.09.02.02-12-0434/17 Agnieszka Filipowska – Suchan Auditqas Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w Gminie Czernichów
2 RPMP.09.02.02-12-0435/17 Fundacja Znajdź Pomoc ZNAJDŹ POMOC
3 RPMP.09.02.02-12-0436/17 Agnieszka Filipowska-Suchan Auditqas Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w Gminie Zabierzów
4 RPMP.09.02.02-12-0437/17 Agnieszka Filipowska-Suchan Auditqas Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w Gminie Wielka Wieś
5 RPMP.09.02.02-12-0438/17 Gmina Świątniki Górne – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych URUCHOMIENIE CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH – CWON – W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
6 RPMP.09.02.02-12-0439/17 Fundacja Małopolskie Hospicjum dla Dzieci Rozszerzenie oferty usług Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie
7 RPMP.09.02.02-12-0440/17 Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes Prowadzenie Klubu Aktywnego Seniora
8 RPMP.09.02.02-12-0441/17 Centrum Medycyny Profilaktycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Utworzenie i prowadzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w Gminie Kraków przez CMP Sp. z o.o.
9 RPMP.09.02.02-12-0442/17 Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej Krakowskie Centrum Usług Społecznych „Wysokie”
10 RPMP.09.02.02-12-0443/17 Spółdzielnia Socjalna Merchant z siedzibą w Krakowie Małopolskie Centrum Asystenckie Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych dla Krakowa i Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
11 RPMP.09.02.02-12-0444/17 Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego ( Siostry Pallotynki ) Prowincja Polska Utworzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesamodzielnych powyżej 60 roku życia w Krakowie
12 RPMP.09.02.02-12-0445/17 Gmina Niepołomice Program wsparcia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych
13 RPMP.09.02.02-12-0446/17 Fundacja Hipoterapia-Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych
14 RPMP.09.02.02-12-0447/17 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie
15 RPMP.09.02.02-12-0448/17 Magdalena Tarasin Serafin NZOZ Madzia Poradnia Rehabilitacji Leczniczej Dom Aktywnego Seniora
16 RPMP.09.02.02-12-0449/17 Gmina Skawina Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina i Gminy Mogilany

pr-efs-malopolska