Zmiana listy ocenionych projektów – konkurs RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT, Typ projektu A i B

13.09.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o zmianie listy ocenionych projektów w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT, Typ projektu A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, Typ projektu B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 8 września 2017 r. uwzględniając wyniki procedury odwoławczej, Uchwałą Nr 1464/17 dokonał zmiany listy ocenionych projektów. Projekt nr RPMP.10.01.01-12-0065/17 znajdujący się na liście rezerwowej na miejscu 39 z 198,5 punktami, otrzymał w wyniku Rozstrzygnięcia Instytucji Organizującej Konkurs 218,5 i przesunął się na 23 miejsce Listy ocenionych projektów – na wyższą pozycję Listy rezerwowej.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Uchwała ZWM nr 1464/17 z dnia 8.09.2017r.

Zal.1 do Uchwaly ZWM nr 1464/17 z dnia 8.09.2017r. (aktualizacja)

pr-efs-malopolska