Aktualizacja SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

31.10.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego z dniu 26 października 2017 r.
Dokument wraz z załącznikami oraz opisem zmian znajduje się na stronie: http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego
https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2016/02/FEPR-malopolska-C.jpg