Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

12.10.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 11 października 2017 r. wiceminister rozwoju, Witold Słowik, zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.20).

Aktualna wersja dokumentu wraz z załącznikami została opublikowana w zakładce prawo i dokumenty.

www.dreamsart.pl