Zmiana Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym

12.10.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1636/17 z dnia 10 października 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wprowadził zmianę Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym oraz niektórych załączników do Regulaminu.

Zmiany dotyczą dostosowania dokumentacji do obowiązujących przepisów i doprecyzowania niektórych zapisów, a także aktualizacji załączników.

Uwaga!  Umowa o dofinansowanie Projektu, uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu oraz porozumienie o dofinansowaniu Projektu to wzory załączników, które nie obowiązują projektów, dla których procedura naboru została wszczęta po 2 września 2017 r.

Ze zmienionym  dokumentem można zapoznać się pod adresem: http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/regulamin-przygotowania-i-oceny-projektow-realizowanych-w-trybie-pozakonkursowym-efrr-umwm

Dokument obowiązuje od dnia 10.10.2017r.

źródło: http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/zmiana-regulaminu-przygotowania-i-oceny-projektow-realizowanych-w-trybie-pozakonkursowym-10102017

FEPR-malopolska-C