Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

14.11.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 13 listopada 2017 r. wiceminister rozwoju Witold Słowik, zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.21).

Aktualna wersja dokumentu wraz z załącznikami została opublikowana w zakładce „Prawo i dokumenty”.

www.dreamsart.pl