Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.1 Typ projektu A i B

28.11.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 28 listopada 2017 r. uchwałą nr 1960/17 wprowadził zmiany zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT, Typy projektów: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.
Zmiany w powyższym dokumencie wynikają z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WM w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, co skutkuje zwiększeniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu.
Zmiana kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie z 21 653 500,00 zł na 23 212 140,58 zł pozwoli na dofinansowanie 3 projektów, które w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestów uzyskały liczbę punktów umożliwiającą umieszczenie ich na Liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania.
Poniżej, w plikach do pobrania:
Uchwała nr 1960/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada br.
pr-efs-malopolska