INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOT. OBSŁUGI CATERINGOWEJ SPOTKAŃ I SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE METROPOLIA KRAKOWSKA

18.12.2017

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA OBSŁUDZE CATERINGOWEJ SPOTKAŃ I SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE METROPOLIA KRAKOWSKA PRZEZ OKRES OD 01.01.2018R. DO 31.12.2018R.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku postępowania  została wybrana firma:

Stanisława Gut MAGNIFIQUE CATERING, ul. Radzikowskiego 66/2, 31-315 Kraków

Uzasadnienie wyboru:
Wyłoniona w/w firma spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w zapytaniu ofertowym i przedstawiła najkorzystniejszą ofertę względem zawartych w zapytaniu kryteriów.

Pomoc techniczna

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.