Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

19.12.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 2110/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2017 r.
Dokument wraz z załącznikami oraz opisem zmian znajduje się na stronie: http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/zmiana-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-15122017
https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2016/02/FEPR-malopolska-C.jpg