Zmiana Ramowego planu realizacji zadań i Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WM na lata 2014 – 2020

19.01.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 58/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 16 stycznia 2018r.wprowadził zmianę Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Wprowadzone zmiany polegają na zmianie:
załącznika nr 1 do uchwały nr 580/15 – Ramowego planu realizacji zadań na lata 2014 – 2020
załącznika nr 5 do uchwały nr 580/15- Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.
Dokumenty do pobrania:
Uchwała NR 58_18 ZWM z dnia 16-01-2018
Zalaczniki do uchwały nr 58_18 ZWM z dnia 16-01-2018
EFSII_kolor