XVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

01.02.2018

W dniu 31 stycznia 2018r. w Krakowie odbyło XVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM).

Obrady otworzył Stanisław Sorys, Przewodniczący Komitetu Monitorującego, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.
W ramach bloku zmian w kryteriach wybory projektów zgromadzeni członkowie Komitetu omówili modyfikacje kryteriów wyboru projektów dla Działań/Poddziałań, które zostały zatwierdzone poprzez podjęcie stosownych uchwał dla:
Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje
Poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian
Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna Typu projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa
Wspólnych kryteriów wyboru projektów dla niektórych działań oraz poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 obejmujących wsparcie dla projektu zintegrowanego dotyczącego tworzenia regionalnego centrum popularyzowania nauki i innowacji dla Poddziałania 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne Typ projektu B.rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego oraz Działania 12.2 Infrastruktura edukacyjna obejmująca wsparcie dla projektu zintegrowanego dotyczącego tworzenia regionalnego centrum popularyzowania nauki i innowacji.
Kolejno przedstawiono:

  • Informację o wynikach badania ewaluacyjnego pt. ”Ewaluacja wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i umiędzynarodowienia małopolskich MŚP w ramach 3 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020″
  • Informację o wynikach badania ewaluacyjnego pt. ”Ewaluacja przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
  • Informację o wynikach badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja dotycząca systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2015/06/FEPR-malopolska-C.jpg