Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020

01.02.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 153/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 1 lutego 2018r. wprowadził zmianę Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Wprowadzone zmiany polegają na zmianie:
załącznika nr 1 do uchwały nr 580/15 – Ramowego planu realizacji działań na lata 2014 – 2020
załącznika nr 5 do uchwały nr 580/15- Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.
Dokumenty do pobrania:
Uchwała ZWM nr 153/18 z dnia 1.02.2018r.
Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 153/18 z 1.02.2018r.Załącznik nr 2 do Uchwały ZWM nr 153/18 z 1.02.2018r.
EFSII_kolor