Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

28.02.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 287/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27lutego 2018 r.