INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOT. wyboru wykonawcy usługi polegającej na organizacji wizyty studyjnej w „Città metropolitana di Milano”

19.03.2018

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI WIZYTY STUDYJNEJ W TERMINIE 10.04 – 13.04.2018R. DO MEDIOLANU DLA PRZEDSTAWICIELI GMIN CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA, MAJĄCEJ NA CELU ZAPOZNANIE UCZESTNIKÓW Z DOBRYMI PRAKTYKAMI W ZAKRESIE TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA  „CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO”

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku postępowania  została wybrana firma:

BT GROUP Piotr Heliasz, ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice

Uzasadnienie wyboru:
Wyłoniona w/w firma spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w zapytaniu ofertowym i przedstawiła najkorzystniejszą ofertę względem zawartych w zapytaniu kryteriów.