Zmiana Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym

30.03.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że uchwałą nr  548/18 Zarząd Województwa w dniu 29 marca 2018r. wprowadził zmiany Regulamin przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym. Zmiany dotyczą dostosowania dokumentacji do obowiązujących przepisów i doprecyzowania niektórych zapisów oraz aktualizacji załączników.
UWAGA!
Umowa o dofinansowanie Projektu, uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu oraz porozumienie o dofinansowaniu Projektu to wzory załączników, które nie obowiązują projektów, dla których procedura naboru została wszczęta po 2 września 2017 r.
EFSII_kolor
 
 
źródło: http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/zmiana-regulaminu-przygotowania-i-oceny-projektow-realizowanych-w-trybie-pozakonkursowym-2