Wynik naboru na stanowisko ds Integracji Transportu w Biurze Zarządu SMK

24.04.2018

Wynik naboru na stanowisko ds Integracji Transportu w Biurze Zarządu SMK

24.04.2018

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE
W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

STANOWISKO DS INTEGRACJI TRANSPORTU – 1 ETAT
(nazwa stanowiska)

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów.

Uzasadnienie:

Żaden z kandydatów nie uzyskał odpowiedniej liczby punktów z kryteriów niezbędnych, wymaganych do zatrudnienia na tym stanowisku.

Pomoc techniczna