Zmiana listy ocenionych projektów – Poddziałanie 10.1.1.

10.04.2018

Zmiana listy ocenionych projektów w wyniku procedury odwoławczej

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 9 kwietnia 2018 r. Uchwałą Nr 583/18 dokonał zmiany listy ocenionych projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.
Bliższe informacje można znaleźć na stronie: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-10-1-1–wychowanie-przedszkolne—zit—rpmp-10-01-01-ip-01-12-087-16#wyniki-333
https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2016/05/PR-EFS-malopolska.jpg