Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

16.04.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 598/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r.